ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Интерактивни задачи 5-12 клас

Vocabulary level placement test - Cambridge English Readers

Vocabulary level placement test - Cambridge English Readers   http://cdextras.cambridge.org/Readers/RPT_last.swf