ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Проектна инициатива "Аз уча. Аз знам. Аз мога"

Проектна инициатива "Аз уча. Аз знам. Аз мога"

Уважаеми колеги, През учебната 2013/2014 година водещите европейски издателства Кеймбридж Юнивърсити Прес и Клет организираха инициатива за работа по проект „Аз уча. Аз знам. Аз мога“....