ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Полезна информация

Полезна информация

Тук ще намерите информация за видовете сертификатни изпити по английски и немски език, за общата европейска езикова рамка, както и за Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и др.

ИЗПИТИ И СЕРТИФИКАТИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Internationale Prüfungen für Deutsch als Fremdsprache A1 Fit in Deutsch 1: FIT in Deutsch 1 е стандартизиран изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение...

Обща европейска езикова рамка. Езиково портфолио

Информация за общата европейска рамка и езиковите компетентности, които учащите трябва да владеят на всяко ниво. Информация за езиковото портфолио.    

АСОЦИАЦИЯ НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България е създадена през 2005 г. от издателство Клет България ООД, изключителен представител на Cambridge University Press , като доброволно обединение на...

ИЗПИТИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ НА CAMBRIDGE

Ако искате да учите или да работите в чужбина, ви трябва сертификат, който да удостоверява нивото ви на владеене на английски език. Сертификатите на Кембридж ще ви помогнат да се...

Издателство Клет България - асоцииран член на ОПТИМА

На Обощото събрание на българскта асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА, проведено на 11 юни 2005 г. в София, издателство Клет България единодушно бе прието за асоцииран член на...