ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Разпределения

Разпределения

Тук ще намерите годишни тематични планове на предоставяните от издателството учебни системи за различните видове обучение и хорариуми.

Одобрени учебни системи за 2. клас

Одобрени учебни системи за 2. клас

Уважаеми колеги, тук ще намерите разпределенията на новите учебници, одобрени от МОН по новите учебни програми за 2. клас.

Одобрени учебни системи за 5 клас

Одобрени учебни системи за 5 клас

Уважаеми колеги, тук ще намерите разпределенията на новите учебници, одобрени от МОН по новите учебни програми за 5 клас.

Одобрени учебни системи за 6 клас

Одобрени учебни системи за 6 клас

Уважаеми колеги, тук ще намерите разпределенията на новите учебници, одобрени от МОН по новите учебни програми за 6 клас.

Одобрени учебни системи за 8 клас

Уважаеми колеги,   Тук ще намерите разпределенията към новите учебни системи, одобрени от МОН по новите учебни програми за нива А1-В1.1 и нива А1-А2. 

Оригинални учебни системи по английски език

Оригинални учебни системи по немски език

Учебни помагала по руски език