Pons.bg - Оригинални учебни системи по английски език
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Оригинални учебни системи по английски език

Super Minds Starter

Уважаеми колеги,   Тук ще намерите разпределенията на оригиналната учебна система Super Minds Starter за 1 и за 2 учебни часа седмично.    Адаптираното издание Super Minds for Bulgaria за 2. клас,...

Primary Colours

Primary Colours

Популярната учебна система за ученици от 6 до 11 години осигурява множество разнообразни упражнения и проекти и стимулира учениците да работят за напредъка си.   Тук ще намерите...

Join Us for English

Join Us for English

Join Us for English е преработена и допълнена версия на изключително успешната система Join In . Тази система за млади учащи е мотивиращ и забавен начин да овладеят английския език. Системата има...

Kid's Box 1st edition

Kid's Box 1st edition

Учебната система Kid's Box е заредена с нови идеи за учители и ученици! Включва 6 нива и извежда до ниво А2 от Общата европейска езикова рамка като подготвя учениците целенасочено за...

Kid's Box 2nd edition

Kid's Box 2nd edition

Новото второ издание на учебната система Kid's Box е включва 7 нива и осигурява на учениците подготовка за сертификатните изпити Young Learners English Tests. Всяко ниво на системата включва...

Your Space

Your Space

Учебната система за 5-7 клас осигурява 80-90 учебни часа на ниво и е одобрена от МОН със Заповед №РД 09-320/04.03.2014 г.   Разпределението можете да намерите тук. 

Your Space for Bulgaria

Your Space for Bulgaria

Messages

Messages

Messages е учебна система за ученици от 5-ти до 8-ми клас. Всяко ниво покрива 80-90 учебни часа и включва 6 модула от по 2 урока, като всеки урок е разделен на 3 лесни “стъпки” с преговорни...

English in Mind 1st edition

English in Mind 1st edition

English in Mind Second edition

English in Mind Second edition

BEGINNER TO UPPER-INTERMEDIATE Обновеното второ издание на популярната система за тийнейджъри ... Второто издание на успешната и популярна в цял свят система English in Mind, създадена специално за...

Making Progress To First Certificate

Making Progress To First Certificate

Making Progress to First Certificate е оптималният учебник, който надгражда ниво В1 и извежда до ниво В2 и подготовката за изпита First Certificate. Написан за тийнейджъри, учебникът осигурява основните...

Complete First 1st edition

Complete First 1st edition

Учебникът осигурява материал за около 90 учебни часа и е предназначен за младежи и ученици в горен курс. Представя по достъпен и атрактивен начин материала, който учащите трябва да овладеят...

Complete First 2nd edition

Complete First 2nd edition

Второто издание на учебната система Complete First е актуализирано съобразно новия формат на сертификатния изпита на Кеймбридж за ниво First от 2015 г. Системата е подходяща за класовете с интензивно...

Complete Advanced 1st edition

Complete Advanced 1st edition

Учебната система съдържа разнообразни теми и тренира активно всички компоненти от изпита. Учителите могат ... •    да са сигурни, че курсът се фокусира върху всички често...

Complete Advanced 2nd edition

Complete Advanced 2nd edition

Второто издание на учебната система Complete Advanced е актуализирано съобразно новия формат на сертификатния изпита на Кеймбридж за ниво First от 2015 г. Системата е подходяща за класовете с...

Objective First 2nd edition

Objective First 2nd edition

Objective FCE е одобрен от МОН с протокол №4 от 04.05.05 г. за 9-12 клас. 30 кратки урока предлагат разнообразни упражнения за трениране на уменията, необходими за изпита, разширяване и затвърждаване...

Objective First 4th edition

Objective First 4th edition

Новото издание на Objective First e съобразено с промените във формата на сертификатния изпит на Кеймбридж, влезли в сила от 2015 г.   Разпределението ще намерите тук. 

Objective Advanced 2nd edition

Objective Advanced 2nd edition

Objective CAE включва 30 кратки урока, които чрез модерен подход предлагат голямо разнообразие от теми, свързани с изпита. Одобрен е от МОН с протокол №4 от 04.05.05 г. за 9-12 клас. Курсът е написан от...

Objective Advanced 4th edition

Objective Advanced 4th edition

Новото издание на Objective Advanced e съобразено с промените във формата на сертификатния изпит на Кеймбридж, влезли в сила от 2015 г.   Разпределението ще намерите тук. 

Objective Proficiency 2nd edition

Objective Proficiency 2nd edition

Учебната система Objective Proficiency e подходяща за 11-12 клас на профилираните паралелки и училищата със засилено изучаване на английски език.   Разпределението ще намерите тук. 

face2face

face2face

Съвременната учебна система за възрастни, която гарантира успешното и приятно изучаване на английски език! Тази учебна система се основава на комуникативния подход като същевременно...