ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Работни листа към Картинните речници

Работни листа към Картинните речници

Тук ще намерите разнообразни упражнения и задачи за фотокопиране и работа в клас към картинните речници.

Работни листа към PONS Картинен речник АНГЛИЙСКИ

Работни листа към PONS Картинен речник АНГЛИЙСКИ

Тук ще намерите пълен набор от Работни листа, осигуряващи идеи и упражнения за провеждане и разнообразяване на заниманията по английски език с Картинен речник АНГЛИЙСКИ. Работните листа...

Работни листа към PONS Картинен речник НЕМСКИ

Работни листа към PONS Картинен речник НЕМСКИ

Тук ще намерите пълен набор от Работни листа, осигуряващи идеи и упражнения за провеждане и разнообразяване на заниманията по английски език с Картинен речник АНГЛИЙСКИ. Работните листа...