ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Списъци с одобрение на МОН

Списъци с одобрение на МОН

Тук ще намерите актуалните списъци на МОН с одобрените учебни помагала за периода 2003 - 2015 г.