Pons.bg - Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA)

The CELTA Course

Английски

Единственият на пазара курс за подготовка за сертификатния изпит CELTA (Certificate in English Language Teaching