Pons.bg - Граматика и лексика
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Граматика и лексика

Поредицата в две части представя стотици колокации (варианти за съчетаване на думите) в

Поредицата обхваща всички нива и е подходяща както за работа в клас, така и за самостоятелна

Поредицата в две части дава обяснения и осигурява тренинг на над 2000 фразеологични глаголи в

Поредицата с две части разглежда най- трудната област от лексиката - идиомите и употребата

Grammar Plus A1

Английски

Новата поредица граматики с упражнения Grammar Plus в три нива А1, А2 и В1 осигурява всички

Grammar Plus A2

Английски

Новата поредица граматики с упражнения Grammar Plus в три нива А1, А2 и В1 осигурява всички

Grammar Plus B1

Английски

Новата поредица граматики с упражнения Grammar Plus в три нива А1, А2 и В1 осигурява всички

Граматиката покрива нивата А1-В2.
Включва 17 тематично подредени граматични раздела.

PONS Граматиката накратко ИСПАНСКИ е граматично помагало, подходящо както за начинаещи, така

PONS Граматиката накратко ФРЕНСКИ е граматично помагало, подходящо както за начинаещи, така и