ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Учебни системи за 5.–8. клас

Your Space e мотивираща учебна система, създадена по новата програма на МОН за 5 клас. Your Space

Magnet е комуникативна учебна система, разработена за 5 клас по новата учебна програма на МОН .

Конечно! е учебна система специално изработена за всички, изучаващи руски език в 5 клас.

English in Mind for Bulgaria  - новата учебна система за 8.-10.клас неинтензивно изучаване на езика по

Deutsch echt einfach  - новата учебна система за 8.-10.клас неинтензивно обучение по новите учебни

Eyes Open

Английски

• за ученици в 5–7 клас • 80–90 учебни часа на ниво, които могат да се разширят до 150 •

• за ученици в 5–7 клас • подготвя за сертификатните изпити на Кеймбридж • 60–80