Pons.bg - Речници
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Речници

Универсалният речник е удобен справочник във всяка ситуация. С над 102 000 думи и изрази и

Нов универсален речник

Английско
Български

Универсалният речник за превод или справка ще ви помогне във всяка ситуация. С над 97 000 думи и

Универсалният българско-немски речник включва над 118 000 думи, изрази и значения от

Нов универсален речник

Българско
Английски

Новият универсален българско-английски речник включва над 120 000 думи, изрази и значения от

Новият компактен речник е най-полезното помагало за навлизащите в езика. Над 50 000 думи,

Новият компактен речник е най-полезното помагало за навлизащите в езика. Над 50 000 думи,

Новият компактен речник е най-полезното помагало за навлизащите в езика. Над 50 000 думи,

Новият компактен речник е най-полезното помагало за навлизащите в езика. Над 50 000 думи,

Новият компактен речник е най-полезното помагало за навлизащите в езика. Над 50 000 думи,

Малкият формат прикрива голямото съдържание. Със своите 42 000 думи, изрази и значения,