Pons.bg - Граматика и лексика
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Граматика и лексика

PONS Граматиката накратко НЕМСКИ е граматично помагало, подходящо както за начинаещи, така и

Новото помагало "Глаголни таблици АНГЛИЙСКИ" съдържа прегледни таблици за спрежение на 85

Новото помагало "Глаголни таблици НЕМСКИ" съдържа прегледни таблици за спрежение на 91

Новото помагало "Глаголни таблици ИТАЛИАНСКИ" съдържа прегледни таблици за спрежение на 61

Новото помагало "Глаголни таблици ИСПАНСКИ" съдържа прегледни таблици за спрежение на 72

Новото помагало "Глаголни таблици ФРЕНСКИ" съдържа прегледни таблици за спрежение на 75

За всички, които искат бързо да проверят спрежението на английските неправилни глаголи.

За всички, които искат бързо да проверят спрежението на немските неправилни глаголи.

За всички, които искат бързо да проверят спрежението на испанските неправилни глаголи.

За всички, които искат бързо да проверят спрежението на италианските неправилни глаголи.