ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Граматика и лексика

Основните граматични правила на българския език, обяснени накратко с много примери. Бързо,

Спрежението на глаголите в удобен формат за по-лесно заучаване и бърза проверка.

Спрежението на глаголите в удобен формат за по-лесно заучаване и бърза проверка.

Спрежението на глаголите в удобен формат за по-лесно заучаване и бърза проверка.

Спрежението на глаголите в удобен формат за по-лесно заучаване и бърза проверка.

Спрежението на глаголите в удобен формат за по-лесно заучаване и бърза проверка.

Спрежението на глаголите в удобен формат за по-лесно заучаване и бърза проверка.

Active Grammar

Английски

Поредицата граматики в три части обхваща нивата А1-С2 и е разработена за ученици. Представя

Grammar Practice

Английски

Разработени от авторите на English in Mind, граматичните книжки в 4 части (на нива от А1 до В1)

На пазара вече е и новото четвърто издание на Essential Grammar in Use. Граматиката е подходяща за ниво