ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Бизнес и професионално

Упражнете и затвърдете познанията си по английски език в областта на правото! В 45 урока е

Упражнете и затвърдете познанията си по английски език в областта на финансите! В 50 урока са

Упражнете и затвърдете познанията си по английски език в областта на информационните

Курсът е разработен специално за студенти и специалисти по маркетинг. 50 урока осигуряват

Помагалото Professional English in Use Engineering осигурява оптимален преговор и подготовка за следващи и

Упражнете и затвърдете познанията си по английски език в областта на медицината! Цялото

English in Medicine е предназначен за лекари, студенти по медицина и други медицински лица, които биха

Good Practice

Английски

Помагалото се фокусира върху развитието на уменията за общуване, които са необходими на

Flightpath

Английски

Курсът осигурява на пилотите и отговорниците по въздушен контрол да постигнат ICAO4 или

Infotech

Английски

Четвъртото издание на помагалото осигурява 30 тематични урока, които покриват всичко от