Pons.bg - Помагала за училище
ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Помагала за училище

Новата поредица "250 задачи АНГЛИЙСКИ в 5./6./7." осигурява преговор, упражняване и затвърждаване

Серията на ПОНС с упражнения и тестове по английски обхваща от 1-ви до 7-ми

"За да знам повече в ... клас НЕМСКИ" осигурява най-важните граматични теми от 5., 6. и 7. клас.

Поредицата с упражнения и тестове за 5., 6. и 7. клас "За да знам повече в клас БЪЛГАРСКИ" ще ти

"За да знам повече в ... клас РУСКИ" е поредица за 5., 6. и 7. клас.
Всяка книжка от поредицата

Поредицата „Я знаю на отлично” е предназначена за ученици, които изучават руски като

Най-важният учебен материал за 5. клас, поднесен достъпно! Универсална книжка към всеки

Най-важният учебен материал за 6. клас, поднесен достъпно! Универсална книжка към всеки

В новите помагала по математика за 1.–4. клас "Отличници в сметките" темите и задачите са