ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Помагала за училище

На 6 страници формат А4 е представен накратко основният учебен материал от учебниците по

На 6 страници формат А4 е представен накратко основният учебен материал от учебниците по

България с един поглед

География и икономика

На 6 страници формат А4 е представена цялата важна информация за България - географско

Континентите с един поглед

География и икономика

Помагалата по география и икономика в 6 части представят континентите с един поглед. На 6

На 6 страници формат А4 е представена английската граматика, включена в учебните планове

Английската граматика, залегнала в учебните планове на МОН за 6. клас, събрана на 6 страници

Отличен справочник за учениците в 7. клас, които искат бързо и лесно да овладеят

На 6 страници формат А4 е представена граматиката, която е включена в учебните планове на МОН

На 6 страници формат А4 е представена граматиката, която е включена в учебните планове на МОН

На 6 страници формат А4 е представена граматиката, която е включена в учебните планове на МОН