ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Помагала за училище

Учебното помагало осигурява всички граматични теми, които се изучават на ниво В2 с

Новото помагало Practice Booklet C1 включва 14 тематично обособени граматични теми с обяснения на

Новата поредица с тестове е отлично допълнение към учебната система DIREKT zwei. Към всяка част