ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ ОТ МОН

Новини

Ако желаете да получавате актуална информация за изданията на PONS, попълнете Вашия email в полето.

„Активни учители споделят!”

Учебници и помагала за анализ

Резултати от търсенето: cambridge

Създаден от професионалисти в областта на управлението на човешки ресурси, курсът развива

Курсът е разработен с цел да развие професионални познания по английски език и умения за

Краткият курс включва учебен материал за от 40 до 60 часа и осигурява практически задачи и

Кратките курсове са разработени от опитен екип, включващ медицински сестри и методисти, и

Краткият курс включва учебен материал за от 40 до 60 часа и осигурява практически задачи и

Краткият учебен курс осигурява между 40 и 60 часа, и развива комуникативни умения и познания

Оригинални изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment, които ще дадат възможност на

• за ученици в 5–7 клас • подготвя за сертификатните изпити на Кеймбридж • 60–80

Изпитни тестове от Cambridge English Language Assessment за обновения формат на изпита за ниво С2, въведен

Съдържащ повече от 230 000 думи, имена и изрази и тяхното произношение, 18-тото издание на