Покажи филтри

PONS Instant English videos

Тук ще намерите видеоклипове с някои интересни и полезни правила, обяснени от самия Джон Питър Слоан.

 

Видео: Произношение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Видео: Произношение 2

 

 


 

 

Видео: Произношение 3

 

 


 

Видео: Глаголът get

 

 


 

 

Видео: Глаголите must и have to

 

 


 

Видео: Present continuous

 

 


 

 

Видео: Present perfect continuous

 

 


 

Видео: High Conditional